У новом правилнику о евиденцији ПДВ се ипак неће евидентирати подаци о називима и количинама појединачних добара и услуга

Незванично смо сазнали да ће најспорнија одредба новог правилника бити измењена и да се у евиденције ПДВ неће уписивати подаци „који ближе одређују добра, односно услуге (нпр. назив, врста, модел, тип, количина, обим и др.)“.

Подсетимо, ови подаци су предвиђени као део нових евиденција ПДВ сходно члану 2. став 4. тачка 1) новог правилника.

Одредба ће бити измењена на начин да ће се новом формулацијом захтевати подаци на нивоу документа а не на нивоу добра односно услуге. Значи, у евиденције ПДВ се неће уписивати подаци о називима и количинама добара и услуга из рачуна, већ подаци о рачунима.

Образложење за ову одредбу која ће бити измењена је да је у питању грешка.

На жалост, нисмо још увек добили званичне одговоре на питања која смо поставили у једном од претходних коментара (о разлозима за драстичне измене евиденције ПДВ, о додатним трошковима за привредне субјекте, зашто нису коришћена искуства ЕУ, зашто нису консултована удружења привредника и стручњака из области рачуноводства и софтвера).

Такође смо сазнали да су на изради новог правилника радили Министарство финансија и Пореска управа и да нико други није консултован приликом његовог доношења. По свему судећи, информације до којих смо дошли указују на то да је нови правилник директан резултат жеља Пореске управе.

С обзиром на нове околности, коментар и објашњење о новом правилнику о евиденцијама ПДВ ћемо објавити након доношења измена правилника.

Поделите: