U novom pravilniku o evidenciji PDV se ipak neće evidentirati podaci o nazivima i količinama pojedinačnih dobara i usluga

Nezvanično smo saznali da će najspornija odredba novog pravilnika biti izmenjena i da se u evidencije PDV neće upisivati podaci „koji bliže određuju dobra, odnosno usluge (npr. naziv, vrsta, model, tip, količina, obim i dr.)“.

Podsetimo, ovi podaci su predviđeni kao deo novih evidencija PDV shodno članu 2. stav 4. tačka 1) novog pravilnika.

Odredba će biti izmenjena na način da će se novom formulacijom zahtevati podaci na nivou dokumenta a ne na nivou dobra odnosno usluge. Znači, u evidencije PDV se neće upisivati podaci o nazivima i količinama dobara i usluga iz računa, već podaci o računima.

Obrazloženje za ovu odredbu koja će biti izmenjena je da je u pitanju greška.

Na žalost, nismo još uvek dobili zvanične odgovore na pitanja koja smo postavili u jednom od prethodnih komentara (o razlozima za drastične izmene evidencije PDV, o dodatnim troškovima za privredne subjekte, zašto nisu korišćena iskustva EU, zašto nisu konsultovana udruženja privrednika i stručnjaka iz oblasti računovodstva i softvera).

Takođe smo saznali da su na izradi novog pravilnika radili Ministarstvo finansija i Poreska uprava i da niko drugi nije konsultovan prilikom njegovog donošenja. Po svemu sudeći, informacije do kojih smo došli ukazuju na to da je novi pravilnik direktan rezultat želja Poreske uprave.

S obzirom na nove okolnosti, komentar i objašnjenje o novom pravilniku o evidencijama PDV ćemo objaviti nakon donošenja izmena pravilnika.

Podelite: