Тржишна инспекција започела саветодавне посете код великих малопродајних ланаца – предмет контроле КЕП

Од 30. априла 2016. године почела је пуна примена Закона о инспекцијском надзору, којим је предвиђено превентивно деловање инспекцијских органа.

Министарство трговине је саопштило да почиње „акција“ саветодавних посета код великих малопродајних ланаца и да ће предмет инспекције бити примена новог Правилника о евиденцији промета (на снази од 1. јануара 2016. године).

У наставку преносимо у целости саопштење Министарства трговине, туризма и телекомуникација:

„Тржишна инспекција започела је службене саветодавне посете код трговаца на мало, у складу са одредбом члана 13. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015), а на основу Плана рада за 2016. годину.

Службеном саветодавном посетом биће обухваћени трговци, који имају велики број малопродајних објеката на територији Републике Србије и то: PTP DIS DOO Krnjevo, IDEA DOO Beograd, Delhaize Serbia DOO Beograd, Veropoulos DOO Beograd, Аman DOO Beograd, Metro Cash & Carry DOO Beograd, Lilly drogerie DOO Beograd, DM drogerie markt DOO Beograd, Đak DOO Beograd, Planeta sport DOO Beograd, Univerexport DOO, Merkator S DOO, Нови Сад, IM Matijević DOO Novi Sad, Trnava promet DOO Donja Trnava, Fortuna market DOO Aranđelovac, Preduzeće Orion DOO Leskovac и Zlatan trag DOO Leskovac.

Предмет превентивног деловања тржишне инспекције је примена новог Правилника о евиденцији промета („Службени гласник РС“, број 99/2015).

У складу са овим правилником, сви трговци на мало су дужни да воде евиденцију промета робе, која обухвата податке о набавци, продаји и продајној цени робе.

Задатак тржишне инспекције је да пружи стручну помоћ трговцима у вођењу евиденције о промету на КЕП обрасцу, са циљем подстицања и подржавања законитости у пословању.

У случају да инспектори, у службеној саветодавној посети уоче пропуст, недостатак или неправилност у пословању, неће покретати прекршајне поступке против трговаца, већ ће донети препоруке трговцу о томе како да неправилност исправи и обезбеди законито пословање и у ком року то треба да учини.

Тржишна инспекција ће наставити са превентивним деловањем и у другим областима надзора.“

Поделите: