Субвенције за развој традиционалних заната

Министарство трговине, туризма и телекомуникације је објавило Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2018. години, у укупном износу од 8.000.000 динара.

Право на учешће у Конкурсу имају привредни субјекти (предузетници, привредна друштва и задруге) уписани у регистар Агенције за привредне регистре, са активним статусом, под следећим условима:

(1) да се налазе у Евиденцији сертификованих старих и уметничких заната и послова домаће радиности која се води у Министарству привреде и

(2) да се баве једним од 15 традиционалних заната: ткање, ћилимарство, вез, терзијски занат, кожухарство, опанчарство, филигранство, грнчарство, бачварство, казанџијски занат, коларство, лицитарство, млинарство и пекарство, иконопис и израда
традиционалних музичких инструмената.

Појединачне субвенције износе триста хиљада, четиристо хиљада и шестохиљада динара.

Рок за подношење пријава је петак 1. јун 2018. године.

Подношење пријаве се врши на следећем обрасцу:

Образац СЗТЗ у 2018. години

Детаљније информације се могу прочитати овде:

Конкурсна документација стари занати 2018. године

Поделите: