Subvencije za razvoj tradicionalnih zanata

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije je objavilo Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2018. godini, u ukupnom iznosu od 8.000.000 dinara.

Pravo na učešće u Konkursu imaju privredni subjekti (preduzetnici, privredna društva i zadruge) upisani u registar Agencije za privredne registre, sa aktivnim statusom, pod sledećim uslovima:

(1) da se nalaze u Evidenciji sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti koja se vodi u Ministarstvu privrede i

(2) da se bave jednim od 15 tradicionalnih zanata: tkanje, ćilimarstvo, vez, terzijski zanat, kožuharstvo, opančarstvo, filigranstvo, grnčarstvo, bačvarstvo, kazandžijski zanat, kolarstvo, licitarstvo, mlinarstvo i pekarstvo, ikonopis i izrada
tradicionalnih muzičkih instrumenata.

Pojedinačne subvencije iznose trista hiljada, četiristo hiljada i šestohiljada dinara.

Rok za podnošenje prijava je petak 1. jun 2018. godine.

Podnošenje prijave se vrši na sledećem obrascu:

Obrazac SZTZ u 2018. godini

Detaljnije informacije se mogu pročitati ovde:

Konkursna dokumentacija stari zanati 2018. godine

Podelite: