Рок за подношење захтева за финансијску подршку за фискализацију истиче крајем јануара

Министарство финансија подсећа обвезнике фискализације да 31. јануара 2022. године истиче рок за подношење захтева за финансијску подршку за фискализацију.

Након што пријаве продајне објекте, обвезници фискализације имају могућност да остваре право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра, као и финансијску подршку по фискалној каси у износу од такође 100 евра.

Текстове које смо објавили у вези са новом фискализацијом можете погледати овде.

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства финансија:

„Више од 100.000 обвезника фискализације до данас је пријавило податке о локацијама продајних објеката путем портала Пореске управе еПорези, што је први и неопходан корак како би обвезници прешли на нови модел е-фискализације.

Подсећамо обвезнике фискализације да након што пријаве продајне објекте, имају могућност да остваре право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра, као и финансијску подршку по фискалној каси у износу од такође 100 евра. Рок за пријаве за финансијску подршку је 31. јануар 2022. године.

Обвезници фискализације који нису евидентирани као обвезници ПДВ на дан подношења Изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију финансијску подршку остварују у износу увећаном за 20%. Обвезник фискализације може поднети само једну Изјаву о заинтересованости.

До данашњег дана се укупно 85.355 обвезника пријавило за финансијску подршку, а до сада је у ту сврху исплаћено 2,5 милијарде динара. Исплате се врше у траншама, сваке недеље током трајања пријаве.

Када је реч о фискалним уређајима који су тренутно доступни на тржишту, Пореска управа је до сада одобрила преко 100 елемената електронског фискалног уређаја, а на сајту те управе, на адреси https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html обвезници могу да пронађу списак елемената и произвођача, како би се одлучили који фискални уређај ће користити.

Нови модел е-фискализације предвиђа директну везу фискалног уређаја са Пореском управом у реалном времену. Такође, он подразумева и постојање QR кода на сваком фискалном исечку, чиме купци, односно корисници услуга, могу да провере да ли је рачун издат у складу са законом и чијим скенирањем мобилним телефоном купац успоставља везу са Пореском управом и добија информације да ли је његов фискални рачун оригинал. 

Сви обвезници фискализације имају рок да пређу на нови модел најкасније до 30. априла 2022. године.“

Поделите: