Rok za podnošenje prijava/odjava/promena će biti produžen u skladu sa vremenskim trajanjem nedostupnosti portala CROSO

Portal CROSO već nekoliko dana ne radi zbog kvara na opremi.

Centralni registar je danas izdao saopštenje u kojem se navodi da će u skladu sa vremenskim trajanjem nedostupnosti Portala biti produžen rok za podnošenje prijava/odjava/promena na obavezno socijalno osiguranje.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje CROSO:

„Obaveštavamo vas da je zbog tehničkih problema koji su nastupili kao posledica više sukcesivnih  nestanaka električne energije u toku kratkog vremenskog intervala i pored svih mera, odnosno protokola predviđenih za slučaj nestanka  električne energije (UPS oprema, Agregat) došlo do nepredviđenog kvara na delu opreme. 

U skladu sa tim obaveštavamo vas da će sistem Centralnog registra biti nedostupan za rad kao i da će u skladu sa vremenskim trajanjem nedostupnosti biti produžen rok za podnošenje prijava/odjava/promena na obavezno socijalno osiguranje.

Stručne službe preuzimaju sve neophodne korake kako bi nedostupnost trajala što kraće, te vas molimo za razumevanje.“

Podelite: