Рок за достављање консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину истиче 3. септембра

Агенција за привредне регистре обавештава да у четвртак, 3. септембра 2020. године истиче рок за достављање консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину.

Наиме, ове године је због ванредног стања продужен рок за достављање финансијских извештаја, у складу са Уредбом о померању рокова… („Службени гласник РС”, бр. 57/2020).

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре обавештава обвезнике који имају обавезу достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2019. годину, да рок за њихово достављање истиче у четвртак, 3. септембра 2020. године. Подсећамо, да је ове године рок из закона који уређује рачуноводство изузетно, продужен, услед проглашења ванредног стања, а у складу са Уредбом о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника… („Службени гласник РС”, бр. 57/2020).

Све информације односно инструкције у вези са састављањем и достављањем консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2019. годину, у форми правила, техничких и корисничких упутстава, као и видео упутстава, могу се пронаћи на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра финансијских извештаја.

Последњег дана рока за предају ових извештаја (3. септембар), Агенција је обезбедила дежурство у Регистру финансијских извештаја и Сервис деску до 21 часа ради пружања стручне помоћи у вези састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја и техничке подршке обвезницима. 

За стручну помоћ приликом састављања и достављања извештаја корисницима је на располагању мејл адреса finizvestaji@apr.gov.rs

За техничку подршку у вези приступа ПИС ФИ систему или проблема са потписивањем корисници се могу обратити на мејл адресу sd@apr.gov.rs

Поделите: