Да ли се приликом састављања консолидованог пореског биланса капитални добици једног члана друштва могу пребити са капиталним губицима другог члана друштва?

Да ли се приликом састављања консолидованог пореског биланса капитални добици једног члана друштва могу пребити са капиталним губицима другог члана друштва у складу са Законом о порезу на добит правних лица?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-922/2022-04 од 01.12.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: