Referentna kamatna stopa smanjena na 3,25% – smanjenje zatezne kamate i kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode

Narodna banka Srbije je smanjila referentnu kamatnu stopu sa 3,50 na 3,25%.

S obzirom da se referentna kamatna stopa koristi za izračunavanje stope zatezne kamate i kamatne stope za neblagovremeno plaćene javne prihode, i te dve stope se smanjuju za 0,25%:

U nastavku u celosti prenosimo saopštenje Narodne banke Srbije:

„Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na današnjoj sednici, da referentnu kamatnu stopu smanji na 3,25 odsto. Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu projekciju inflacije i njenih faktora u narednom periodu.

U skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije, inflacija je u februaru smanjena na 1,5% međugodišnje, pre svega zbog visoke baze kod proizvoda koji su jednokratno poskupeli početkom prošle godine. Da su inflatorni pritisci niski, potvrđuje i bazna inflacija u februaru od 1,3% međugodišnje. Prema februarskoj centralnoj projekciji, usporavanje inflacije po osnovu baznog efekta očekujemo i u narednim mesecima, a zatim njeno postepeno približavanje centralnoj vrednosti cilja u toku naredne godine, čemu će doprineti i rast domaće tražnje. Na to da su inflatorni pritisci ostali niski, ukazuju i usidrena inflaciona očekivanja – finansijski sektor i privreda očekuju da će inflacija i za jednu, i za dve godine dana biti na centralnoj vrednosti cilja (3,0%). Smanjenjem referentne kamatne stope u uslovima niskih inflatornih pritisaka, Narodna banka Srbije će dodatno podržati kreditnu aktivnost i privredni rast.

Izvršni odbor je istakao da opreznost u vođenju monetarne politike i dalje proističe iz dešavanja u međunarodnom okruženju, a prvenstveno iz dešavanja na međunarodnom finansijskom tržištu i kretanja svetskih cena primarnih proizvoda. Neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu i dalje je prisutna po osnovu monetarnih politika vodećih centralnih banaka, FED-a i Evropske centralne banke, kao i odnosa njihovih valuta. Iako je kretanje svetskih cena primarnih proizvoda i dalje volatilno, u narednom periodu se ne očekuje njihov znatniji rast. Izvršni odbor ističe i da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući jačanju domaćih makroekonomskih fundamenata i povoljnijim izgledima za naredni period.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 12. aprila 2018.“

Podelite: