Затезна камата

Стопа затезне камате се утврђује на следећи начин:
референтна каматна стопа + 8 процентних поена

Поделите: