Референтна каматна стопа смањена на 3,25% – смањење затезне камате и камате за неблаговремено плаћене јавне приходе

Народна банка Србије је смањила референтну каматну стопу са 3,50 на 3,25%.

С обзиром да се референтна каматна стопа користи за израчунавање стопе затезне камате и каматне стопе за неблаговремено плаћене јавне приходе, и те две стопе се смањују за 0,25%:

У наставку у целости преносимо саопштење Народне банке Србије:

„Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је, на данашњој седници, да референтну каматну стопу смањи на 3,25 одсто. Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је пре свега имао у виду пројекцију инфлације и њених фактора у наредном периоду.

У складу са очекивањима Народне банке Србије, инфлација је у фебруару смањена на 1,5% међугодишње, пре свега због високе базе код производа који су једнократно поскупели почетком прошле године. Да су инфлаторни притисци ниски, потврђује и базна инфлација у фебруару од 1,3% међугодишње. Према фебруарској централној пројекцији, успоравање инфлације по основу базног ефекта очекујемо и у наредним месецима, а затим њено постепено приближавање централној вредности циља у току наредне године, чему ће допринети и раст домаће тражње. На то да су инфлаторни притисци остали ниски, указују и усидрена инфлациона очекивања – финансијски сектор и привреда очекују да ће инфлација и за једну, и за две године дана бити на централној вредности циља (3,0%). Смањењем референтне каматне стопе у условима ниских инфлаторних притисака, Народна банка Србије ће додатно подржати кредитну активност и привредни раст.

Извршни одбор је истакао да опрезност у вођењу монетарне политике и даље проистиче из дешавања у међународном окружењу, а првенствено из дешавања на међународном финансијском тржишту и кретања светских цена примарних производа. Неизвесност на међународном финансијском тржишту и даље је присутна по основу монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, као и односа њихових валута. Иако је кретање светских цена примарних производа и даље волатилно, у наредном периоду се не очекује њихов знатнији раст. Извршни одбор истиче и да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући јачању домаћих макроекономских фундамената и повољнијим изгледима за наредни период.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 12. априла 2018.“

Поделите: