Референтна каматна стопа смањена на 3% – смањење затезне камате и камате за неблаговремено плаћене јавне приходе

Народна банка Србије је смањила референтну каматну стопу са 3,25 на 3%.

С обзиром да се референтна каматна стопа користи за израчунавање стопе затезне камате и каматне стопе за неблаговремено плаћене јавне приходе, и те две стопе се смањују за 0,25%:

У наставку у целости преносимо саопштење Народне банке Србије:

„Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу смањи на ниво од 3 одсто. Истовремено, донета је одлука о сужењу коридора каматних стопа, са ± 1,5 на ± 1,25 процентних поена, што значи да је каматна стопа на депозитне олакшице остала непромењена.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је проценио да очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду пружају могућност за додатно ублажавање монетарне политике.

Успоравање инфлације у протекла три месеца било је веће од очекиваног и међугодишња инфлација је у марту износила 1,4%, што указује на то да су инфлаторни притисци додатно снижени. Ниске инфлаторне притиске потврђује и кретање базне инфлације, која је у марту успорена на 0,8% међугодишње. То је њен најнижи ниво откад се инфлација мери променом индекса потрошачких цена. Извршни одбор је истакао да ће се, према пројекцији, инфлација и наредних месеци задржати око текућег нивоа. Приближавање централној вредности циља очекује се у току наредне године, чему ће допринети и раст домаће тражње. На то да су инфлаторни притисци остали ниски, указују и усидрена инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, који очекују да ће инфлација и за две године унапред бити на централној вредности циља (3,0%). Смањењем референтне каматне стопе, у условима ниских инфлаторних притисака, Народна банка Србије ће пружити додатну подршку кредитној активности и привредном расту.

Извршни одбор је истакао да опрезност у вођењу монетарне политике и даље проистиче из дешавања на међународном финансијском тржишту и кретања светских цена примарних производа. Неизвесност на међународном финансијском тржишту и даље постоји по основу монетарних политика водећих централних банака, ФЕД-а и Европске централне банке, као и односа њихових валута. Иако је кретање светских цена примарних производа и даље волатилно, у наредном периоду се не очекује њихов знатнији раст. Извршни одбор истиче и да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући јачању домаћих макроекономских фундамената и повољнијим изгледима за наредни период.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 10. маја.“

Поделите: