Радно време за одређене делатности 27. и 28. фебруара 2021. године

У „Службеном гласнику РС“, број 17 од 26.2.2021. године објављена је Уредба о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.

Уредбом је предвиђено скраћење радног времена за одређене делатности само за 27. и 28. фебруар 2021. године.

Предвиђено је да могу радити од 06.00 часова до 14.00 часова објекти у којима се обавља делатност:

 • у области трговине на мало непрехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места);
 • у области угоститељства, пружања услуга које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, ноћни клубови и сл.);
У објектима у којима се пружају услуге у области угоститељства који се налазе у зимским туристичким центрима послуживање хране и пића дозвољено је у отвореном делу објекта (башта и сл.).
 • у области трговине на мало, пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља та делатност (тржни центри, пијаце и сл.);
 • у области културе, када се подразумева истовремено присуство више лица у истом затвореном простору изузев позоришта (биоскопи, музеји, галерије);
 • у области приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);
 • у области спорта, када се подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге, изузев оних објеката у којима се одржавају већ заказана такмичења (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.).
У односу на претходно наведено ограничење радног времена, у наставку наводимо објекте које ће 27. и 28. фебруара имати другачије радно време.

1) без ограничења радног времена (од 00.00 до 24.00):

 • апотеке (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње или пољопривреду), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;
 • бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива;
 • трговински, угоститељски и други објекти који врше доставу хране;
 • ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге, ветеринарске ординације и лабораторије, односно друге здравствене установе у приватној и јавној својини.

2) од 06.00 до 20.00:

 • објекти у којима се обављају делатности у области трговине на мало прехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места) и пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте).

3) од 06.00 до 22.00:

 • објекти у којима се обавља угоститељска делатност који се налазе у зимским туристичким центрима у оквиру хотела или другог категоризованог или некатеризованог смештајног објекта, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја.

Поделите: