Пуштен у рад систем за инстант плаћања – IPS НБС систем

Данас је почео са радом систем за инстант плаћања Народне банке Србије, који ће радити непрекидно – 24 сата дневно, свих 365 дана годишње. Путем овог система пренос новца ће се вршити у року од неколико секунди.

Систем IPS НБС омогућава пренос новца до износа од 300.000 динара по трансакцији.

Народна банка је припремила преглед накнада банака за инстант трансфер одобрења:

Накнаде у вези с пружањем услуге инстант трансфера одобрења

Неколико банака неће почети са применом новог система инстант плаћања од 22. октобра 2018. године:

  • Банка Интеса АД Београд – због планиране миграције података на нови систем главних пословних апликација (обавеза почетка примене од 1. априла 2019. године);
  • Ерсте Банк АД Нови Сад- због планиране миграције података на нови систем главних пословних апликација (обавеза почетка примене од 1. априла 2019. године);
  • Bank of China Србија АД Београд – води мање од 10.000 текућих рачуна (обавеза почетка примене од 22. октобра 2020. године);
  • Мирабанк АД Београд – води мање од 10.000 текућих рачуна (обавеза почетка примене од 22. октобра 2020. године);
  • Српска банка АД Београд – води мање од 10.000 текућих рачуна (обавеза почетка примене од 22. октобра 2020. године);
  • Војвођанска банка АД Нови Сад – због припајања другој банци;
  • Пираеус Банк АД Београд – због припајања другој банци.

У наставку преносимо у целости саопштење Народне банке Србије:

„Обавештавамо јавност да је данас почео с радом систем за инстант плаћања чији је оператор Народна банка Србије – систем IPS НБС. Реч је о најсавременијем платном систему, који ће радити непрекидно – 24 сата дневно, 7 дана у недељи, 365 дана годишње и омогућавати пренос новца у року од само неколико секунди.

На успостављању овог система Народна банка Србије радила је готово две године и он представља један од најзначајнијих пројеката Народне банке Србије. Пуштањем у рад система IPS НБС, Народна банка Србије стала је раме уз раме с најзначајнијим финансијским институцијама у свету.

Систем IPS НБС знатно ће олакшати пренос новца и грађанима, и привреди. Захваљујући овом систему, биће могуће извршити пренос новца у динарима, до износа од 300.000 динара по трансакцији, у року од само неколико секунди. То значи да ће прималац новца, само неколико секунди након што платилац започне платну трансакцију, моћи да располаже новцем. Корисник приликом плаћања неће више морати да води рачуна да ли је радни или нерадни дан, које је доба дана и да ли је експозитура банке у којој има платни рачун отворена. Он ће моћи да плаћа у било које доба дана, и то различитим каналима (у зависности од тога шта му његова банка нуди), а опције су бројне – шалтери, апликације за мобилно и електронско банкарство, и инстант плаћање на продајном месту трговца (физичком или виртуелном).

За почетак, банке ће бити обавезне да понуде својим клијентима најмање један канал за инстант трансфер одобрења (на пример, апликацијом за мобилно односно електронско банкарство), док ће најкасније од 1. априла 2019. године бити дужне да омогуће инстант плаћања свим расположивим каналима за иницирање платних трансакција. Систем IPS НБС обезбеђује банкама инфраструктуру која представља основ за развој нових, иновативних производа и услуга, па очекујемо да ће у наредном периоду банке искористити све могућности које им систем пружа.

Најкасније до 1. априла 2019. године банке које корисницима омогућавају издавање и прихватање платних инструмената на продајном месту биће дужне да омогуће и услугу инстант плаћања на продајном месту (физичком или виртуелном). Купац ће моћи да плати коришћењем QR кода, и то на два начина. Један начин је да купац генерише на свом мобилном телефону QR код, који ће затим трговац скенирати, а други да трговац буде тај који ће генерисати QR код на свом продајном месту, а купац га скенирати и на тај начин платити. Поред тога што убрзава процес плаћања, наведено представља и праву конкуренцију картичним плаћањима, посебно зато што омогућава трговцу да му новчана средства буду одмах доступна на рачуну, без потребе да чека неколико дана као код плаћања картицом.

Осим инстант плаћања на продајном месту, систем IPS НБС омогућава коришћење услуге централне адресне шеме и услуге преузимања података о фактури. Централна адресна шема представља услугу регистровања броја мобилног телефона у централној бази, односно његовог повезивања с бројем рачуна, што ће омогућити кориснику да преноси новац на рачун другог корисника само на основу познавања његовог броја мобилног телефона, без потребе да има информацију о броју његовог текућег рачуна. С друге стране, услуга преузимања података о фактури омогућиће корисницима да од великих издавалаца рачуна (мобилни и кабловски оператори, пружаоци комуналних услуга и сл.) електронским путем добију потребне податке на основу којих ће моћи да на брз и комфоран начин плате рачуне за пружене услуге, с било ког места и у било које време.

На крају, желимо да истакнемо да је Народна банка Србије приликом увођења система IPS НБС посебно водила рачуна о томе да накнаде које наплаћује учесницима у систему буду готово симболичне и засноване искључиво на стварним трошковима које Народна банка Србије има у вези са извршавањем трансакција.

С тим у вези, Народна банка Србије је утврдила да ће накнада за извршавање налога за пренос у систему IPS НБС за банку платиоца износити само 4 динара. У случају плаћања на продајном месту трговца, Народна банка Србије наплаћује накнаду од банке трговца, и та накнада износи 1 динар за плаћање рачуна до 600 динара, односно 2 динара за плаћање рачуна преко 600 динара. Уз наведену накнаду, банка трговца плаћа и међубанкарску накнаду, која не може бити већа од 0,2% износа платне трансакције на продајном месту трговца, што је у овом тренутку повољније од међубанкарске накнаде коју плаћају код картичних плаћања.

Имајући у виду висине накнада које Народна банка Србије наплаћује банкама које учествују у систему IPS НБС, односно ниске трошкове које банке имају приликом извршења ових инстант трансфера одобрења, очекујемо да ће и банке у складу са својом пословном политиком утврдити накнаде за крајње кориснике којима ће привући што већи број корисника инстант плаћања и бити конкурентне на тржишту. Како би корисници платних услуга имали јасан увид у висину накнада које банке наплаћују за пружање услуге инстант трансфера одобрења, што ће им омогућити да упореде висину тих накнада и определе се за банку која им највише одговара, Народна банка Србије је припремила преглед накнада за инстант трансфер одобрења.“

Накнаде у вези с пружањем услуге инстант трансфера одобрења

Поделите: