Народна банка Србије припремила валидатор и генератор НБС IPS QR кода

Народна банка Србије обавештава све заинтересоване привредне субјекте да је омогућила техничку припрему (генерисање) НБС IPS QR кодa и техничку проверу (валидацију) припремљеног IPS QR кодa путем сервиса, који се налази на посебном делу интернет презентације Народне банке Србије – страница IPS QR код.

Посетиоцима сајта омогућено је да, путем једноставног сервиса, генеришу сопствени НБС IPS QR код на брз и једноставан начин, у складу с техничком спецификацијом и препорукама Народне банке Србије, као и да провере већ припремљени IPS QR код у техничком смислу.

Генератор НБС IPS QR кoда обухвата техничку припрему НБС IPS QR кoда који кориснику (примаоцу плаћања) омогућава да креира овај кoд једноставним попуњавањем дефинисаних елемената, који су приказани у форми поља за попуњавање, или тако што ће елементе за креирање НБС IPS QR кoда уписати у форми текстуалног записа (енгл. string). Генерисани НБС IPS QR код, који је у складу с техничким захтевима утврђеним прописом, корисник може преузети, а ако постоје грешке – кориснику ће бити приказан испис сваке грешке која је установљена. Потрошачи могу да плате рачуне на којима је одштампан НБС IPS QR код, једноставно у два-три клика на мобилном телефону, без прекуцавања података у налог за плаћање.

НБС IPS QR код генерисан путем генератора Народне банке Србије и приказан на рачунима-фактурама омогућиће примаоцима плаћања да пруже услугу својим клијентима (платиоцима) – да аутоматски, скенирањем НБС IPS QR кода, формирају налог за пренос с подацима који су претходно дефинисани у коду. Платилац ће, скенирањем тог кода у апликацији мобилног банкарства коју има инсталирану на мобилном уређају, у два-три корака платити жељени рачун односно фактуру. На тај начин, прималац плаћања смањује могућност настанка грешке платиоца приликом попуњавања елемената налога за пренос и нуди му комфор једноставног иницирања платне трансакције.

Валидатор обухвата техничку проверу већ припремљеног IPS QR кода учитавањем датотеке која садржи IPS QR код у форматима који су дефинисани и приказани на страници IPS QR код. Након валидације учитаног IPS QR кодa, кориснику се приказује податак да ли је IPS QR код усклађен с техничким захтевима утврђеним прописом или постоје одређене грешке у IPS QR коду – у том случају ће кориснику бити приказан испис сваке грешке која је установљена.

Ради бољег разумевања грешака које корисници могу начинити приликом генерисања НБС IPS QR кодa, односно које се приказују након валидације учитаног IPS QR кодa, на страници IPS QR код дате су и препоруке за коришћење генeратора НБС IPS QR кодa, којимa се пружају ближа појашњења за техничку припрему НБС IPS QR кода и техничку проверу IPS QR кода.

У претходном периоду, Народна банка Србије је, у сарадњи с Владом Републике Србије, спроводила активности како би јавна предузећа и установе, чији су оснивачи јединице локалне самоуправе у Републици Србији, градске и општинске управе, односно одељења локалне пореске администрације у Републици Србији, омогућили примену НБС IPS QR кодова на својим рачунима односно фактурама. Преглед наведених субјеката који су на својим рачунима односно фактурама омогућили НБС IPS QR кодове можете погледати овде.

Поред субјеката наведених у прегледу, подсећамо да следећи привредни субјекти који су сарађивали с Народном банком Србије на примени НБС IPS QR кодова у техничком смислу већ имају НБС IPS QR кодове на својим рачунима-фактурама: ЈП „Електропривреда Србије”, ЈКП „Инфостан технологије”, Телеком Србија а.д., Теленор д.о.о., ЈКП „Информатика” Нови Сад, Vip mobile д.о.о., SBB д.о.о., Меркур осигурање а.д.о., ДДОР Нови Сад, Uniqa осигурање а.д.о.

На интернет презентацији Народне банке Србије можете погледати видео како једноставно да платите рачун скенирањем НБС IPS QR кода одабиром опције „IPS скенирај” у апликацији мобилног банкарства коју имате инсталирану на мобилном уређају.

Извор: Народна банка Србије, сектор за платни систем

Поделите: