Први рок за исказивање података у Обрасцу ЕЗПППДВ за обвезнике ПДВ којима је порески период календарско тромесечје

Пореска управа је објавила обавештење за продавце – обвезнике ПДВ, који су и обвезници фискализације, да је рок за исказивање података у Обрасцу ЕЗПППДВ седам дана од истека пореског периода у којем је примљен оверени оригинал захтева путника за повраћај ПДВ.

У априлу 2024. године је тај рок 8. април (имајући у виду да је 7. април нерадни дан па се последњи дан помера на први наредни радни дан).

Имајући у виду да се исказивање података у Обрасцу ЕЗПППДВ врши почев од првог пореског периода у 2024. години, 8. април је први рок за обвезнике којима је порески период за који се обрачунава и плаћа ПДВ календарско тромесечје.

Исказивање података у наведеном обрасцу врши се на начин прописан Корисничким упутством.

Више о обавези исказивања података у Обрасцу ЕЗПППДВ можете читати у коментару овде:
Омогућено евидентирање повраћаја ПДВ страним купцима на порталу ЕСФ и објављено Корисничко упутство

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Подсећамо продавце – обвезнике ПДВ, који су и обвезници фискализације, да је рок за исказивање података у Обрасцу ЕЗПППДВ седам дана од истека пореског периода у којем је примљен оверени оригинал захтева путника за повраћај ПДВ.

У смислу наведеног, први рок за обвезнике којима је порески период за који се обрачунава и плаћа ПДВ календарски тромесечје је 8. април (имајући у виду да је 7. април нерадни дан па се последњи дан помера на први наредни радни дан).

Истовремено, 8. април је рок и за исказивање предметних података од стране обвезника којима је порески период за који се обрачунава и плаћа ПДВ календарски месец.

Пореска управа ће податке исказане у Обрасцу ЕЗПППДВ преузети након истека наведеног рока.

Исказивање података у наведеном обрасцу врши се на начин прописан Корисничким упутством: https://www.purs.gov.rs/eFiskalizacija/korisnicka_uputstva/9651/korisnicko-uputstvo-za-evidentiranje-povracaja-pdv-stranom-putniku.html у оквиру корисничке апликације за фискализацију на порталу Пореске управе еПорези.“

Поделите: