Нова фискализација – како ће се евидентирати повраћај ПДВ путнику који нема пребивалиште у Србији

У складу са чланом 83. Правилника о ПДВ, купац – путник који у Републици Србији нема пребивалиште ни боравиште, а који купљена добра у Републици Србији отпрема у иностранство у личном пртљагу, за некомерцијалне сврхе, има право на повраћај ПДВ за купљена добра, ако:

  • се добра отпремају пре истека три календарска месеца по истеку календарског месеца у којем је извршен промет добара;
  • је укупна вредност испоручених добара једнака или већа од 6.000 динара, укључујући ПДВ;
  • поседује доказе да их је отпремио у иностранство.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: