Да ли постоји обавеза издавања електронске фактуре по основу потраживања на име повраћаја ПДВ путницима који у Србији немају пребивалиште ни боравиште

Порески третман промета услуга повраћаја ПДВ путницима који у Републици Србији немају пребивалиште ни боравиште. Да ли је обвезник ПДВ – оператор дужан да обвезнику ПДВ – продавцу добара изда електронску фактуру по основу потраживања новчаних средстава на име повраћаја укупног износа ПДВ путницима из члана 86. став 7. ППДВ?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-428/2023-04 од 17.5.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: