Програм економских мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом вируса Ковид-19 и подршку привреди Србије

Министарство финансија је 31. марта 2020. године објавило Програм економских мера за смањивање негативних ефеката проузрокованих пандемијом вируса Ковид-19 и подршку привреди Србије.

Програм можете преузети са сајта Министарства финансија ОВДЕ (кликните на линк).

Информације у вези са овим мерама које су дате у програму Министарства финансија су уопштене. Детаљније информације о примени предложених мера биће познате тек након доношења одговарајућих пратећих прописа, а најављено је да ће се то десити у року од десетак дана.

Врло је важно разумети да су мере само најављене и да још увек не важе. Тек након објављивања одговарајућих пратећих прописа ће предложене мере ступити на снагу. У том смислу није познато ни од када ће важити поједине мере ни да ли ће неке од њих евентуално важити ретроактивно (што није вероватно али у садашњој ситуацији није немогуће).

Детаљно о свим мерама писаћемо након објављивања одговарајућих пратећих прописа.

Мере се не примењују на привредне субјекте који су:

  • Током ванредног стања умањили број запослених за више од 10% (не рачунајући запослене на одређено време којима уговор истиче током ванредног стања)
  • Привремено прекинули пословање пре проглашења ванредног стања, односно пре 15.03.2020. године.

У наставку дајем кратак преглед мера које су од значаја за привредне субјекте:

1) Одлагања плаћања пореза и доприноса на зараде током трајања ванредног стања, уз каснију отплату на рате, најраније од почетка 2021. године.

Ова мера се односи и на одлагање плаћања пореза на приход од самосталне делатности свих предузетника.

2) Одлагање плаћања аконтација пореза на добит за 2020. годину које доспевају у другом кварталу 2020. године.

3) Ослобађање давалаца донација од обавезе плаћања ПДВ-а. Важи за донације установама које су непосредно укључене у активности које имају за циљ спречавање ширења и лечење грађана од болести Ковид-19.

4) Уплата помоћи привредним субјектима:

  • за предузетнике паушалце и предузетнике који плаћају порез на стварни приход, микро, мала и средња предузећа у приватном сектору: у висини нето минималне зараде (за време трајања ванредног стања), за свако лице које код њих има статус запосленог.
  • за велика предузећа: у висини 50% нето минималне зараде, за запослене којима је решењем утврђен престанак рада (чл. 116. и 117. Закона о раду).

5) Кредити и гарантне шеме за кредите:

  • програм за доделу кредита за одржавање ликвидности и обртних средставапреко Фонда за развој Републике Србије (за предузетнике, микро, мале и средње привредне субјекте, пољопривредна газдинства и задруге који су регистровани у релевантном регистру)
  • гарантне шеме за подршку привреди за кредите за одржавање ликвидности и обртних средстава преко комерцијалних банака које послују у Републици Србији (за предузетнике, микро, мале и средње привредне субјекте, пољопривредна газдинства).

6) Мораторијум на исплату дивиденди до краја године, осим за јавна предузећа.

Поделите: