Program ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Kovid-19 i podršku privredi Srbije

Ministarstvo finansija je 31. marta 2020. godine objavilo Program ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Kovid-19 i podršku privredi Srbije.

Program možete preuzeti sa sajta Ministarstva finansija OVDE (kliknite na link).

Informacije u vezi sa ovim merama koje su date u programu Ministarstva finansija su uopštene. Detaljnije informacije o primeni predloženih mera biće poznate tek nakon donošenja odgovarajućih pratećih propisa, a najavljeno je da će se to desiti u roku od desetak dana.

Vrlo je važno razumeti da su mere samo najavljene i da još uvek ne važe. Tek nakon objavljivanja odgovarajućih pratećih propisa će predložene mere stupiti na snagu. U tom smislu nije poznato ni od kada će važiti pojedine mere ni da li će neke od njih eventualno važiti retroaktivno (što nije verovatno ali u sadašnjoj situaciji nije nemoguće).

Detaljno o svim merama pisaćemo nakon objavljivanja odgovarajućih pratećih propisa.

Mere se ne primenjuju na privredne subjekte koji su:

  • Tokom vanrednog stanja umanjili broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposlene na određeno vreme kojima ugovor ističe tokom vanrednog stanja)
  • Privremeno prekinuli poslovanje pre proglašenja vanrednog stanja, odnosno pre 15.03.2020. godine.

U nastavku dajem kratak pregled mera koje su od značaja za privredne subjekte:

1) Odlaganja plaćanja poreza i doprinosa na zarade tokom trajanja vanrednog stanja, uz kasniju otplatu na rate, najranije od početka 2021. godine.

Ova mera se odnosi i na odlaganje plaćanja poreza na prihod od samostalne delatnosti svih preduzetnika.

2) Odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit za 2020. godinu koje dospevaju u drugom kvartalu 2020. godine.

3) Oslobađanje davalaca donacija od obaveze plaćanja PDV-a. Važi za donacije ustanovama koje su neposredno uključene u aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje širenja i lečenje građana od bolesti Kovid-19.

4) Uplata pomoći privrednim subjektima:

  • za preduzetnike paušalce i preduzetnike koji plaćaju porez na stvarni prihod, mikro, mala i srednja preduzeća u privatnom sektoru: u visini neto minimalne zarade (za vreme trajanja vanrednog stanja), za svako lice koje kod njih ima status zaposlenog.
  • za velika preduzeća: u visini 50% neto minimalne zarade, za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prestanak rada (čl. 116. i 117. Zakona o radu).

5) Krediti i garantne šeme za kredite:

  • program za dodelu kredita za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstavapreko Fonda za razvoj Republike Srbije (za preduzetnike, mikro, male i srednje privredne subjekte, poljoprivredna gazdinstva i zadruge koji su registrovani u relevantnom registru)
  • garantne šeme za podršku privredi za kredite za održavanje likvidnosti i obrtnih sredstava preko komercijalnih banaka koje posluju u Republici Srbiji (za preduzetnike, mikro, male i srednje privredne subjekte, poljoprivredna gazdinstva).

6) Moratorijum na isplatu dividendi do kraja godine, osim za javna preduzeća.

Podelite: