Produžen rok u vezi sa ograničavanjem cena ili marži određenih proizvoda

U „Službenom glasniku RS“, broj 55 od 14.4.2020. godine objavljene su izmene Odluke o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme.

Izmene se tiču produženja roka u kojem važe ograničenja cena, odnosno ograničenja marži za određenu robu.

Rok je produžen sa 30 na 60 dana (ograničenje po ovoj Odluci je počelo da se primenjuje od 18.3.2020. godine).

Izmene su stupile na snagu i primenjuju se od 14.4.2020. godine.

Podelite: