Продужен рок у вези са ограничавањем цена или маржи одређених производа

У „Службеном гласнику РС“, број 55 од 14.4.2020. године објављене су измене Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме.

Измене се тичу продужења рока у којем важе ограничења цена, односно ограничења маржи за одређену робу.

Рок је продужен са 30 на 60 дана (ограничење по овој Одлуци је почело да се примењује од 18.3.2020. године).

Измене су ступиле на снагу и примењују се од 14.4.2020. године.

Поделите: