Предузетник који плаћа порез и доприносе на личну зараду и аконтације пореза на приходе од самосталне делатности, не плаћа доприносе на подигнути готов новац који није лична зарада

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-197/2019-04 од 21.10.2019. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: