Предузетник који плаћа порез и доприносе на личну зараду и аконтације пореза на приходе од самосталне делатности, не плаћа доприносе на подигнути готов новац који није лична зарада

Заборавили сте лозинку?
Претплатите се

Поделите: