Предузетници ће приликом регистрације у АПР моћи да се определе за исплату личне зараде

Од 1. јануара 2017. године, предузетници ће приликом регистрације у Агенцији за привредне регистре моћи да се определе за исплату личне зараде.

Изменом Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију регистрацију је надлежна Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“ број 100 од 13.12.2016. године), образац ЈРППС (Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника) за предузетнике је замењен новим обрасцем:

део старог обрасца ЈРППС за предузетнике који важи до 31.12.2016. године

obrazac-jrpps-za-preduzetnika-strana-4-staro

део новог обрасца ЈРППС за предузетнике који важи од 1.1.2017. године

obrazac-jrpps-za-preduzetnika-strana-4-novo

Подсетимо, предузетници који су се приликом регистрације опредељивали за исплату личне зараде до сада су били у обавези да у писаном облику доставе обавештење Пореској управи.

Овим изменама је процес регистрације предузетника даље поједностављен јер ће АПР обавештавати Пореску управу о томе да се предузетник приликом регистрације определио за исплату личне зараде.

Поделите: