Предлози неколико пореских и других закона у скупштинској процедури

Влада Србије је на седници 26.11.2020. године усвојила предлоге неколико пореских и других закона.

Ови предлози закона се налазе у скупштинској процедури, а текстови предлога закона са образложењем могу се погледати и преузети са сајта Скупштине Србије:

  • Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
  • Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
  • Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
  • Предлог закона о изменама и допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
  • Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама
  • Предлог закона о фискализацији
  • Предлог закона о дигиталној имовини

Детаљније о овим законима читајте у коментарима Необилтена након њиховог усвајања.

Поделите: