Повраћај више плаћеног пореза на добит по одбитку

У вези са подношењем захтева за повраћај више плаћеног пореза на добит по одбитку, скрећемо пажњу да је одредбом члана 40. став 1. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“ бр. 25/01,…, 153/20) прописано да уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није другачије уређено, порез по одбитку по стопи од 20% обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу:

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: