Потврда о измиреним пореским обавезама у сврху трансфера средстава нерезидента у иностранство

Пореска управа је издала обавештење у вези са издавањем потврде о измиреним пореским обавезама у Републици Србији у сврху трансфера средстава нерезидента у иностранство.

Захтев за издавање потврде се подноси филијали Пореске управе према седишту филијале пословне банке код које је отворен нерезидентни рачун са кога се врши трансфер средстава.

У наставку преносимо у целости обавештење Центра за велике пореске обвезнике Пореске управе:

„У вези са издавањем потврде о измиреним пореским обавезама у Републици Србији у сврху трансфера средстава нерезидента у иностранство, обавештавамо вас да захтев за издавање потврде подносите филијали Пореске управе према седишту филијале пословне банке код које је отворен нерезидентни рачун са кога се врши трансфер средстава.“ 

Поделите: