Potvrda o izmirenim poreskim obavezama u svrhu transfera sredstava nerezidenta u inostranstvo

Poreska uprava je izdala obaveštenje u vezi sa izdavanjem potvrde o izmirenim poreskim obavezama u Republici Srbiji u svrhu transfera sredstava nerezidenta u inostranstvo.

Zahtev za izdavanje potvrde se podnosi filijali Poreske uprave prema sedištu filijale poslovne banke kod koje je otvoren nerezidentni račun sa koga se vrši transfer sredstava.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Centra za velike poreske obveznike Poreske uprave:

„U vezi sa izdavanjem potvrde o izmirenim poreskim obavezama u Republici Srbiji u svrhu transfera sredstava nerezidenta u inostranstvo, obaveštavamo vas da zahtev za izdavanje potvrde podnosite filijali Poreske uprave prema sedištu filijale poslovne banke kod koje je otvoren nerezidentni račun sa koga se vrši transfer sredstava.“ 

Podelite: