Portal ePorezi neće raditi od 29.6. od 16 časova do 1.7. u 6 časova

Poreska uprava je izdala obaveštenje da određene elektronske usluge neće biti dostupne u sledećim vremenskim intervalima:

  • Informacioni sistem koji koriste poreski obveznici (E-portal) biće nedostupan u periodu od 29.06.2019. godinu od 16:00 časova do 01.07.2019. godine u 06:00 časova.
    (Napomena: radi se o portalu ePorezi).
  • Informacioni sistem koji koriste poreski obveznici – servis Refakcija i oslobođanje PDVa biće nedostupan u periodu od 27.06.2019. godinu od 16:00 časova do 01.07.2019. godine u 06:00 časova.
  • Informacioni sistem koji koriste drugi državni organi preko eZup portala biće  nedostupan u periodu od 27.06.2019. godinu od 16:00 časova do 01.07.2019. godine u 06:00 časova.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Poreske uprave:

„U toku su aktivnosti na uspostavljanju nove organizacione strukture Poreske uprave od 01.07.2019. godine i u okviru ovih aktivnosti izvršiće se niz organizacionih, tehničkih i ostalih radnji u periodu do 01.07.2019. godine.

Obaveštavamo vas da u okviru postupka prilagođavanja IKT infrastrukture Poreske uprave novoj organizacionoj strukturi Poreske uprave od 01.07.2019. godine doći će do privremene promene režima za korišćenje portala Poreske uprave, i to prvenstveno u delu e-porezi pomoću koga vršite podnošenje poreskih prijava elektronskim putem, koristite servis za izdavanje elektronskih poreskih uverenja i slično.

Promena režima korišćenja znači da će vam određene elektronske usluge biti nedostupne u sledećim vremenskim intervalima i to:

  • Informacioni sistem koji koriste poreski obveznici (E-portal) biće nedostupan u periodu od 29.06.2019. godinu od 16:00 časova do 01.07.2019. godine u 06:00 časova.
  • Informacioni sistem koji koriste poreski obveznici – servis Refakcija i oslobođanje PDVa biće nedostupan u periodu od 27.06.2019. godinu od 16:00 časova do 01.07.2019. godine u 06:00 časova.
  • Informacioni sistem koji koriste drugi državni organi preko eZup portala biće  nedostupan u periodu od 27.06.2019. godinu od 16:00 časova do 01.07.2019. godine u 06:00 časova.

Obaveštavamo da poreski obveznici neće trpeti nikave pravne posledice zbog nemogućnosti korišćenja elektronskih servisa Poreske uprave u navedenom periodu.“

Podelite: