Пореско ослобођење ПДВ за промет маски који врши РФЗО

У „Службеном гласнику РС“, број 43 од 27.3.2020. године објављена је допуна Уредбе о ограничавању малопродајне цене заштитних средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Допуном Уредбе је предвиђено да су испоруке које Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО) врши правним лицима која се баве дистрибуцијом заштитних средстава (маски), ослобођене пореза на додату вредност са правом на одбитак претходног пореза (члан 2. став 4. Уредбе).

Значи, ослобођење ПДВ се односи на промет маски који РФЗО врши трговцима на велико (дистрибутерима). Даљи промет маски (трговци на велико ка трговцима на мало) се опорезује ПДВ као и до сада, односно као и сваки други нормалан промет.

Наведена допуна Уредбе се примењује од 27. марта 2020. године.

Поделите: