Пореска управа обавештава да је на порталу Е-порези постављен софтвер за електронско подношење пријаве за ПДВ са прегледом обрачуна

Пореска управа је издала саопштење у којем обавештава пореске обвезнике да је на порталу Е-порези стављен на располагање софтвер за електронско подношење пријаве за ПДВ са прегледом обрачуна.

Отворена је и електронска адреса popdv@purs.gov.rs, посредством које порески обвезници могу да поставе питање и добију корисничку подршку приликом подношења прегледа обрачуна.

У наставку преносимо у целости саопштење Пореске управе:

Софтвер за електронско подношење пореске пријаве за ПДВ са прегледом обрачуна стављен је на располагање пореским обвезницима на порталу Е-порези

Од 01. јула 2018. године почела је примена члана 50а Закона о порезу на додату вредност и Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ.

Пореска пријава ПП ПДВ и преглед обрачуна – образац ПО ПДВ порески обвезници подносе искључиво у електронском облику.

Од 30. априла 2018. године пореским обвезницима је на порталу Пореске управе е-Порези било доступно тестно окружење, како би се благовремено упознали са радом апликације, а Пореска управа је отворила и електронску адресу popdv@purs.gov.rs, посредством које порески обвезници могу да поставе питање и добију корисничку подршку приликом подношења прегледа обрачуна.

Достављање прегледа обрачуна за ПДВ уз пореску пријаву ПДВ треба да обезбеди ефикасније извршавање послова из надлежности Пореске управе чиме ће се подићи и ниво поверења између пореских обвезника и Пореске управе.“

Поделите: