Пореска управа ће од 18. до 25. јануара свим предузетницима – паушалцима доставити електронска решења за 2021. годину

Пореска управа је саопштила да ће у недељи од 18. до 25. јануара свим предузетницима – паушалцима доставити електронска решења о утврђеним пореским обавезама за 2021. годину.

Од прошле године решења о утврђеним обавезама предузетници-паушалци добијају искључиво електронским путем и то достављањем у пореско сандуче на порталу Пореске управе (еПорези).

Mесечне аконтације по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2021. годину, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури број одобрења за плаћање (БОП), додељен за 2021. годину.

У наставку преносимо у целости саопштење Пореске управе:

„Пореска управа ће током наредне недеље од 18. до 25. јануара свим предузетницима – паушалцима доставити електронска решења о утврђеним пореским обавезама за 2021. годину.

Пореска управа извршила је обрачун пореза на приходе од самосталне делатности и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2021. годину, за власнике самосталне делатности који се паушално опорезују. Mесечне аконтације по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за 2021. годину, уплаћују се са позивом на број у чијој је структури број одобрења за плаћање (БОП), додељен за 2021. годину. Новоосновани предузетници – паушалци у року од 48 сати од дана регистрације оснивања привредног субјекта у Агенцији за привредне регистре добијају решење о утврђеној обавези у електронској форми посредством портала Пореске управе.

Подсећамо, од прошле године решења о утврђеним обавезама предузетници-паушалци добијају искључиво електронским путем и то достављањем у пореско сандуче на порталу Пореске управе (еПорези). Сходно члану 36. став 13. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, решење у електронском облику се сматра достављеним даном постављања на портал Пореске управе. За приступ порталу Пореске управе неопходан  квалификовани електронски сертификат, који издаје пет сертификационих тела у Републици Србији (МУП, ЈП ПТТ, Привредна комора Србије, Halcom, E-Smart Systems). Уколико приступ пореском сандучету у име предузетника-паушалца врши друго лице, порески обвезник је дужан да то лице овласти.

Порески обвезници се додатно могу информисати и у Контакт центру Пореске управе на бројеве телефона 0700 700 007 и 011/331 01 11, као и на шалтеру „Ваш порезник“ у 37 филијала широм Србије.“

Поделите: