Пореска решења за паушалце искључиво у електронској форми

Пореска управа ће почев од 13. јануара 2020. године, достављати решења о утврђеним обавезама за предузетнике-паушалце искључиво у електронској форми посредством портала Пореске управе (еПорези).

Сваки обвезник паушалног опорезивања има приступ пореском сандучету на порталу Пореске управе, кроз које ће им бити достављана решења о утврђеној обавези. За приступ порталу еПорези неопходан је квалификовани електронски сертификат. Уколико приступ пореском сандучету у име обвезника врши друго лице, порески обвезник је дужан да то лице овласти.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Почетком ове године, уведен је унапређен систем паушалног опорезивања у Србији. Захваљујући најновијим изменама законских и подзаконских аката, знатно је поједностављена процедура обрачуна паушалног пореза, омогућено подношење захтева за паушално опорезивање у електронском облику, као и аутоматско обрачунавање пореза на паушално утврђен приход и достављање решења у електронском облику преко портала Пореске управе.

Пореска управа ће почев од 13. јануара 2020. године, достављати решења о утврђеним обавезама за предузетнике-паушалце искључиво у електронској форми посредством портала Пореске управе (еПорези). Новоосновани предузетници-паушалци ће у року од 48 сати од дана регистрације оснивања привредног субјекта у Агенцији за привредне регистре добити решење о утврђеној обавези у електронској форми посредством портала Пореске управе.

Сваки обвезник паушалног опорезивања има приступ пореском сандучету на порталу Пореске управе, кроз које ће им бити достављана решења о утврђеној обавези. За приступ порталу еПорези неопходан је квалификовани електронски сертификат. Уколико приступ пореском сандучету у име обвезника врши друго лице,  порески обвезник је дужан да то лице овласти. Квалификовани електронски серитификат издају овлашћена Сертификациона тела: МУП, Привредна комора Србије, ПТТ, Halcom i E-Smart Systems. Све информације о набавци и коришћењу сертификата могу се наћи на њиховим сајтовима. Једна од новина је и калкулатор паушалног пореза и доприноса који је на порталу Пореске управе (www.purs.gov.rs) свима доступан. Уносом задатих параметара обвезници могу сами израчунати износ месечног паушалног пореза.

Детаљније информације о систему паушалног опорезивања порески обвезници могу добити позивом Контакт центра Пореске управе (011 331 01 11), или се информисати на сајту (www.purs.gov.rs) и друштвеним мрежама Пореске управе (Facebook, Twitter, Instagram). У 35 филијала Пореске управе у Србији, на јединственом пореском месту „Ваш порезник“ такође могу добити информације о систему паушалног опорезивања.“

Поделите: