Pomeren rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica

U „Službenom glasniku RS“, broj 60 od 24.4.2020. godine objavljena je Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica (u daljem tekstu: Uredba).

Uredba je stupila na snagu 24. aprila 2020. godine.

Uredbom je utvrđeno pomeranje roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica propisanog članom 21ž stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG) i članom 45đ stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (ZDOSO), usled okolnosti izazvanih vanrednim stanjem nastalim usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Podsećamo da je članom 21ž ZPDG i članom 45đ ZDOSO predviđeno da se status kvalifikovanog novozaposlenog lica može steći u periodu od 1. januara 2020. godine do 30. aprila 2020. godine.

Prema tome, Uredbom je rok do kada se može steći status kvalifikovanog novozaposlenog lica pomereno sa 30. aprila 2020. godine na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Podsećamo na definiciju kvalifikovanog novozaposlenog lica iz člana 21ž ZPDG i člana 45đ ZDOSO:

„Kvalifikovanim novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice koje u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine nije imalo status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član, a koje je status osiguranika zaposlenog, odnosno osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač odnosno član privrednog društva koji je u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član steklo u periodu od 1. januara 2020. godine do 30. aprila 2020. godine zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca iz stava 1. ovog člana ili kod drugog poslodavca.“

Podelite: