Померен рок за предају архивске књиге

Допуна 21.4.2021.
Информација која је била предмет овог текста у међувремену је повучена са интернет стране Историјског архива Београда.
У разговору са надлежнима у архиву смо обавештени да се правним лицима саветује да у сваком случају започну са корацима који су предвиђени законом како би што раније, а најкасније до краја године испунили све обавезе, укључујући и предају преписке архивске књиге.

Историјски архив Београда је на својој интернет страни објавио следећу информацију:

Рок за предају архивске књиге за правна лица под надзором Историјског архива Београда због постојеће епидемиолошке ситуације је померен на даље и неће се 30. април узимати као крајњи датум али законску обавезу морате испунити до краја 2021. године.

С обзиром на ову информацију Историјског архива Београда, реално је очекивати да ће и остали историјски архиви учинити исто и померити рок за предају архивске књиге.

Поделите: