Померен рок за предају архивске књиге

Историјски архив Београда је на својој интернет страни објавио следећу информацију:

Рок за предају архивске књиге за правна лица под надзором Историјског архива Београда због постојеће епидемиолошке ситуације је померен на даље и неће се 30. април узимати као крајњи датум али законску обавезу морате испунити до краја 2021. године.

С обзиром на ову информацију Историјског архива Београда, реално је очекивати да ће и остали историјски архиви учинити исто и померити рок за предају архивске књиге.

Поделите: