Pomeren rok za predaju arhivske knjige

Dopuna 21.4.2021.
Informacija koja je bila predmet ovog teksta u međuvremenu je povučena sa internet strane Istorijskog arhiva Beograda.
U razgovoru sa nadležnima u arhivu smo obavešteni da se pravnim licima savetuje da u svakom slučaju započnu sa koracima koji su predviđeni zakonom kako bi što ranije, a najkasnije do kraja godine ispunili sve obaveze, uključujući i predaju prepiske arhivske knjige.

Istorijski arhiv Beograda je na svojoj internet strani objavio sledeću informaciju:

Rok za predaju arhivske knjige za pravna lica pod nadzorom Istorijskog arhiva Beograda zbog postojeće epidemiološke situacije je pomeren na dalje i neće se 30. april uzimati kao krajnji datum ali zakonsku obavezu morate ispuniti do kraja 2021. godine.

S obzirom na ovu informaciju Istorijskog arhiva Beograda, realno je očekivati da će i ostali istorijski arhivi učiniti isto i pomeriti rok za predaju arhivske knjige.

Podelite: