Померен рок примене нових усклађених износа акцизе на 1. јун 2020. године

У „Службеном гласнику РС“, број 5/2020 објављени су усклађени динарски износи акциза годишњим индексом потрошачких цена у 2019. години, са применом од 1. фебруара 2020. године.

Међутим, у „Службеном гласнику РС“, број 7 од 29. јануара 2020. године објављена је измена у којој се реч „фебруара“ замењује речју „јуна“.

То значи да се усклађени динарски износи акциза примењују од 1. јуна 2020. године.

Поделите: