Pomeren rok primene novih usklađenih iznosa akcize na 1. jun 2020. godine

U „Službenom glasniku RS“, broj 5/2020 objavljeni su usklađeni dinarski iznosi akciza godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2019. godini, sa primenom od 1. februara 2020. godine.

Međutim, u „Službenom glasniku RS“, broj 7 od 29. januara 2020. godine objavljena je izmena u kojoj se reč „februara“ zamenjuje rečju „juna“.

To znači da se usklađeni dinarski iznosi akciza primenjuju od 1. juna 2020. godine.

Podelite: