Podizanje gotovog novca uz plaćanje platnom karticom

Narodna banka Srbije je izdala obaveštenje da je kompanija NIS a.d. Novi Sad uvela za korisnike Dina kartica funkcionalnost koja će korisnicima omogućiti da prilikom plaćanja karticom podignu i gotov novac u iznosu do 5.000 dinara.

Radi se o tzv. cash back (keš bek) usluzi, koja je promovisana kao mogućnost za trgovce pre tri godine (videti tekst ovde). Nije nam poznato da li su neki trgovci u Srbiji do sada uvodili ovu uslugu ili je ovo prvi primer.

Primera radi, kada potrošač u trgovinskom objektu plaća karticom robu u vrednosti od 2.000 dinara, mogao bi da podigne npr. i 1.000 dinara u gotovini. Transakcija karticom bi bila izvršena u iznosu od 3.000 dinara.

Usluga podizanja gotovine uz kupovinu u DinaCard sistemu omogućena je bez dodatnih troškova za sve učesnike u toj transakciji.

U nastavku prenosimo deo obaveštenja Narodne banke Srbije:

„Narodna banka Srbije obaveštava građane da je kompanija NIS a. d. Novi Sad od danas uvela za korisnike Dina kartica novu i modernu funkcionalnost koja će korisnicima domaće kartice olakšati da dođu do gotovog novca bez odlaska do bankomata ili šaltera banke. Reč je o servisu „Podigni dinare”, koji korisnicima omogućava da prilikom plaćanja na svim benzinskim stanicama NIS Petrol i Gazprom podignu i gotov novac, i to u iznosu do 5.000 dinara. Na ovaj način, zahvaljujući široko rasprostranjenoj mreži maloprodajnih objekata NIS-a i u gradskim i u ruralnim područjima, korisnici Dina kartice, a posebno oni koji žive u sredinama u kojima je manje razvijena mreža bankomata, mogu brzo i jednostavno da podignu gotovinu – na najbližoj NIS Petrol ili Gazprom benzinskoj stanici. Servis je omogućen u saradnji Narodne banke Srbije, Banke Poštanska štedionica a. d. Beograd, najvećeg izdavaoca nacionalne kartice, i kompanije NIS a. d. Novi Sad, koja je prva na srpskom tržištu prepoznala značaj navedene usluge. U sklopu aktivnosti Narodne banke Srbije koje imaju za cilj smanjivanje troškova procesiranja transakcija kartičnih plaćanja, usluga podizanja gotovine uz kupovinu u DinaCard sistemu omogućena je bez dodatnih troškova za sve učesnike u toj transakciji (banke koje izdaju kartice, banke koje postavljaju POS terminale na prodajnim mestima i trgovce), a samim tim i korisnike.

Usluga podizanja gotovine uz kupovinu jeste usluga koja korisnicima kartica omogućava istovremenu kupovinu i podizanje gotovine. Pored već navedenih koristi za vlasnike Dina kartica, ova usluga značajna je i za trgovce, jer smanjuje vreme potrebno za upravljanje, kao i troškove upravljanja gotovinom, odnosno smanjuje se iznos gotovine u blagajni, budući da se ona, isplatom potrošaču, pretvara u novac na računu trgovca, čime trgovac ovaj deo pazara uplaćuje na račun. Istovremeno, ponuda servisa „Podigni dinare” uvećava konkurentnost trgovaca jer predstavlja mogućnost za privlačenje dodatnog broja potrošača u prodajni objekat.

Podelite: