Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo
(važi do 30.04.2020.)

„Službeni glasnik RS“, broj 54/2020 i 59/2020

Prečišćeni tekst propisa

 

1. Uvodi se privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo u cilju sprečavanja kritične nestašice ovih proizvoda, odnosno ublažavanja posledica nestašice nastale usled potrebe stanovništva za povećanim snabdevanjem prouzrokovanim širenjem zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Zabrana izvoza iz stava 1. ove tačke se uvodi u trajanju od 30 dana za sledeću robu:

Ograničava se izvoz merkantilnog kukuruza rod 2019. godina (tarifna oznaka 1005 90 00 00), do 400 000 t.

2. Zabrana iz tačke 1. ove odluke ne odnosi se na robu koju domaće lice kupi u drugoj državi ili carinskoj teritoriji ako se ta roba nakon sprovedenog odgovarajućeg carinskog postupka otprema sa teritorije Republike Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje.

3. Izuzetno, izvoz proizvoda sa liste iz tačke 1. ove odluke, može se odobriti posebnim aktom Vlade.

4. Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo („Službeni glasnik RS”, br. 28/20, 33/20, 37/20, 39/20, 41/20 i 43/20).

5. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 13. aprila 2020. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Odluka o izmenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo: „Sl. glasnik RS“, br. 59/2020

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: