Od 6. februara 2018. godine počinje registracija privrednih subjekata i subjekata javnog sektora u Centralni registar faktura

Registracija privrednih subjekata i subjekata javnog sektora u Centralni registar faktura počinje od 6. februara 2018. godine (o obavezi evidentiranja faktura u kojima su dužnici subjekti javnog sektora od 1. marta 2018. godine pisali smo u prethodnim tekstovima ovde i ovde).

Registracija privrednih subjekata se vrši na sledećoj adresi:

https://crf.trezor.gov.rs/register/

Privredni subjekti ne upisuju podatak o JBKJS (ovo polje popunjavaju subjekti javnog sektora koji se registruju). Detaljno objašnjenje u vezi sa registracijom je dato ovde.

Nakon dobijanja popunjene forme obrasca za pristup na adresu elektronske pošte koja ja navedena u podacima za registraciju, obrazac treba potpisati i overiti pečatom i predati Upravi za trezor uz sledeću dokumentaciju: ovlašćenje administratoru i ovlašćenje licu koje preuzima korisnički nalog (ako to nije administrator). Detaljno objašnjenje i obrasce pogledajte ovde.

Korisničko uputstvo u vezi sa Centralnim registrom faktura možete pogledati ovde.

Za korišćenje Centralnog registra faktura potrebni su internet veza i jedan od sledećih internet pretraživača: Chrome, Firefox, Edge ili Opera.

Najnoviji spisak korisnika javnih sredstava možete pogledati ovde, a pretragu korisnika javnih sredstava možete izvršiti ovde.

Ako želite jednostavno da dobijete odgovor na pitanje da li faktura nekog dužnika iz javnog sektora treba da se registruje, isprobajte našu pretragu ovde:

Centralni registar faktura – pretraga subjekata javnog sektora

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Uprave za trezor:

„Odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. Glasnik RS broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017) koje se odnose na registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, primenjivaće se od 1. marta 2018. godine.

U vezi sa navedenim, od 06. februara 2018. godine u Upravi za trezor počinje registracija privrednih subjekata i subjekata javnog sektora u Centralni registar faktura. Postupak podnošenja zahteva za registraciju i rad u Centralnom registru faktura vršiće se prema Korisničkom uputstvu, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju Centralnog registra faktura“  (Sl. Glasnik RS broj 7/2018). 

Korisnička dokumentacija, registracija i pristup registrovanih korisnika Centralnom registru faktura dostupni su na internet adresi https://crf.trezor.gov.rs/

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Upravi za trezor na adresu elektronske pošte crf@trezor.gov.rs.

Dokumentacija za CRF:

Link za registraciju: https://crf.trezor.gov.rs/

Link za korisničko uputstvo: https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/

Ovlašćenje administratoru za rad u CRF (Obrazac CRF-4): https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/documents/

Ovlašćenje za preuzimanje korisničkog naloga (Obrazac CRF-5): https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/documents/

Podelite: