Од 1. октобра 2020. године пријављивање туриста искључиво преко система еТуриста

Угоститељи који пружају услуге смештаја у некатегорисаним угоститељским објекима за смештај, који се још увек нису пријавили јединици локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији се објекат налази, треба то да учине у најкраћем могућем року.

У супротном од 1. октобра 2020. године неће бити у могућности да пријављују домаће и стране туристе.

Наиме, наведени угоститељи треба да се пријаве код јединице локалне самоуправе, а ЈЛС евидентира те објекте у централни информациони систем еТуриста.

Од 1. октобра 2020. године, угоститељи ће пријављивати туристе преко система еТуриста.

У наставку преносимо у целости обавештење за угоститеље и обавештење за јединице локалне самоуправе:

Обавештење угоститељима који пружају угоститељске услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту

„Законом о угоститељству и правилником  којим се уређује садржина и начин вођења евиденције објеката за смештај прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај врсте хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба,

  • да ради евидентирања, поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази

Позивају се угоститељи  да у најкраћем могућем року испуне своју законску обавезу и да се евидентирају код ЈЛС

Од 1. октобра 2020. године, почетком примене правилника којим се уређује област централног информационог система (еТуриста), угостититељи ће моћи да пријављују домаће и стране туристе, искључиво преко ЦИС-А.

Непоступање по напред наведеном угоститељи, сагласно Закону о угоститељству и Закону о странцима, чине прершај, о чему ће бити обавештена туристичка инспекција и МУП – Служба за странце.

Обавештење јединицама локалних самоуправа (ЈЛС)

„Законом о угоститељству прописано је да ЈЛС на прописан начин води евиденцију угоститеља и угоститељских објеката, који угоститељске услуге смештаја пружају у некатегорисаним угоститељским објектима за смештај, као и категорисаним објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоског туристичког домаћинства – које је дужна да унесе у ЦИС.

Позивају се ЈЛС да у најкраћем могућем року испуне своју законску обавезу и да у ЦИС унесу некатегорисане угоститељске објекте (који су поднели пријаву) и објекте домаће радиности  и сеоског туристичког домаћинства, које су категорисали.

Непоступање по напред наведеном, одговорно лице у државном органу, односно ЈЛС чини прекршај за који је, сагласно члану 94. Закона о угоститељству, запрећена новчана казна од 50.000 до 100.000 динара.

У случају да угоститељи који су уредно испунили своју законску обавезу не буду унети у ЦИС и не буду у могућности да воде евиденцију корисника услуга преко тог система, услед пропуста и нечињења ЈЛС, сву одговорност ће сносити одговорно лице у ЈЛС.

Апелује се да ЈЛС у најкраћем могућем року упуте позив угоститељима, који на њеној територији пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту, да испуне своју законску обавезу и пријаве се ради евидентирања и уношења у ЦИС.

Напомињемо, да од 1.10.2020. ЦИС постаје једини извор података за рзс о туризму, те уколико ЈЛС не унесу наведене објекте, а угоститељи не буду евидентирали туристе, статистички ће туристики промет бити значајно умањен у овим ЈЛС али и у целој републици србији, односно, то ће имати последице на процес одобравања пројеката развоја и промоције за наведене ЈЛС.

Поделите: