Obračun poreske amortizacije – petostruki iznos prosečne zarade za decembar 2020. godine

Za obračun poreske amortizacije za 2020. godinu od značaja je petostruki iznos prosečne mesečne zarade za decembar 2020. godine koji iznosi 454.245 dinara (90.849 x 5).

Naime, ako je posle obračuna amortizacije saldo pojedine grupe (kolona 8 obrasca OA) manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši amortizacija, celokupan saldo te grupe (kolona 5 obrasca OA) se priznaje kao rashod amortizacije.

obrazac-oa

Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji – tabela po mesecima

Naravno, ovo važi za stalna sredstva nabavljena do 31.12.2018. godine, za koja se poreska amortizacija obračunava po starom sistemu. Detaljnije o obračunu poreske amortizacije smo pisali u komentaru ovde.

Podelite: