Obračun poreske amortizacije – petostruki iznos prosečne zarade za decembar 2018. godine

O petostrukom iznosu prosečne zarade za decembar 2019. godine čitajte OVDE.

Za obračun poreske amortizacije za 2018. godinu od značaja je petostruki iznos prosečne mesečne zarade za decembar 2018. godine koji iznosi 360.835 dinara (72.167 x 5).

Naime, ako je posle obračuna amortizacije saldo pojedine grupe (kolona 8 obrasca OA) manji od pet prosečnih mesečnih bruto zarada u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši amortizacija, celokupan saldo te grupe (kolona 5 obrasca OA) se priznaje kao rashod amortizacije.

obrazac-oa

Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji – tabela po mesecima

Podelite: