Објављени правилници за примену Закона о трговини

У „Службеном гласнику РС“, број 39 од 21.4.2021. године објављени су следећи правилници:

  • Правилник о класификацији трговинских формата, врсти преносивих продајних објеката и облицима трговине са покретних средстава и опреме
  • Правилник о садржини и облику потврде о обављању трговине личним нуђењем
  • Правилник о врсти робе за коју се истиче јединична цена и начину истицања

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: