Објављени нови закони и измене и допуне пореских и других закона

У „Службеном гласнику РС“, број 95 од 8.12.2018. године, објављени су нови закони и измене и допуне пореских и других закона. Списак објављених закона погледајте овде.

Што се тиче измена и допуна пореских закона, објављени су следећи закони:

  • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
  • Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
  • Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
  • Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
  • Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину

У односу на предлоге које је Влада Србије доставила Скупштини, није било скоро никаквих измена, па о изменама и допунама прва четири закона можете читати у коментару који смо недавно објавили на основу предлога тих закона (једина ставка која је промењена у односу на предлоге и не важи је тачка 1) у поднаслову „Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана“ овог текста):

Предложене измене и допуне пореских закона

Посебне текстове са детаљнијим објашњењима објављених измена и допуна пореских закона читајте на Необилтену наредних дана.

Поделите: