Objavljeni novi zakoni i izmene i dopune poreskih i drugih zakona

U „Službenom glasniku RS“, broj 95 od 8.12.2018. godine, objavljeni su novi zakoni i izmene i dopune poreskih i drugih zakona. Spisak objavljenih zakona pogledajte ovde.

Što se tiče izmena i dopuna poreskih zakona, objavljeni su sledeći zakoni:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

U odnosu na predloge koje je Vlada Srbije dostavila Skupštini, nije bilo skoro nikakvih izmena, pa o izmenama i dopunama prva četiri zakona možete čitati u komentaru koji smo nedavno objavili na osnovu predloga tih zakona (jedina stavka koja je promenjena u odnosu na predloge i ne važi je tačka 1) u podnaslovu „Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana“ ovog teksta):

Predložene izmene i dopune poreskih zakona

Posebne tekstove sa detaljnijim objašnjenjima objavljenih izmena i dopuna poreskih zakona čitajte na Neobiltenu narednih dana.

Podelite: