Објављени нацрти измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Министарство финансија је на својој интернет страни у оквиру дела „Нацрти и предлози“ објавило нацрте закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање и образложења:

Нацрт измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана

Образложење

Нацрт измена и допуна Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Образложење

Није објављен рок до када се примају сугестије и примедбе на ове нацрте закона. У Министарству финансија смо сазнали да неће ни бити објављен рок, па је врло вероватно да ће се ови нацрти врло брзо (можда већ сутра) наћи на дневном реду седнице Владе Србије. 

Сугестије и примедбе се иначе достављају Министарству финансија – Сектор за фискални систем, путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

Поделите: